Jednodniowe warsztaty certyfikacyjne z autorskiej
metodologii i narzędzia psychometrycznego Insightful Profiler (iP121) 

  • 11 Kwiecień
  • 15 Kwiecień
  • 9 Maj
  • 23 Maj

Trzydniowe warsztaty Akademii Konsultanta Rozwoju Organizacji Advisio (Competence Navigator™, Star Tracks™, Synergia™, Delight Index™ oraz Task Navigator™

  • 6-7-8 Maj

Jeżeli jeszcze nie posiadasz certyfikacji z wszystkich narzędzi, serdecznie zapraszamy do uzupełniania palety swoich usług o kolejne narzędzia.

Terminy certyfikacji – Wiosna 2019
Tagi: